1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
 • Tháng 04/2012: Hình thành ý tưởng hoạt động gây quỹ từ thiện
 • Tháng 05/2012: Hoàn tất proposal cho quỹ “ Fight For Dreams”
 • Tháng 06/2012: Hoàn tất lịch làm việc với chính quyền Gò Công Đông’
 • Tháng 07/2012: Tiền trạm, khảo sát danh sách của Phòng Giáo Dục Gò Công Đông
 • Tháng 08/2012: Chính thức khởi động chương trình

 

 1. MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG
 • Chương trình dài hạn và vững bền
 • Kích hoạt trẻ biết ước mơ và hành động cho ước mơ
 • Trợ giúp nhiều mặt bên cạnh trợ giúp tài chính
 • Giúp trẻ tự lập vươn lên trong cuộc sống

 

 1. THÀNH VIÊN SÁNG LẬP
 • Lê Huỳnh Phương Thục

Cảm thấy mình may mắn rất nhiều trong cuộc sống này, yêu cuộc sống bận rộn của mình và tin tưởng rằng cuộc sống luôn luôn đẹp. Câu nói yêu thích: “The Best Way to Predict Your Future is to Create it.” – Abraham Lincoln

 

 

 • Trần Hùng Thiện

Tuyệt đối tin vào luật nhân quả & “nhân chi sơ tính bản thiện” . Luôn nhắc nhở bản thân hãy làm gì đó cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Hành động theo câu này: “You must be the change you wish to see in the world – Mahatma Ghandi.”

 

 

 • Phạm Thị Nhung

“Sống tử tế & những điều tốt đẹp sẽ đến” – là điều luôn tin tưởng, thực hiện và ủng hộ. Yêu gia đình, hăng say làm việc và sẵn sàng chia sẻ.

 • Võ Xuân Hồng

You have not lived today until you have done something for someone who can never repay you” John Bunyan – Cố gắng sống trọn vẹn từng ngày và luôn tin yêu vào cuộc sống.

 

 • Lâm Quốc Toản

 

 

 • Đỗ Lê Bằng Giang


 

 • Lê Hương Giang