Mọi thông tin vui lòng liên hệ chúng tôi:

• Điện thoại: 0944.220.700
• Email: ffd.vietnam@gmail.com
• Địa chỉ: 146Bis Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh
• Fanpage: https://www.facebook.com/ffdvn/

Thông tin hỗ trợ dự án/ Donation
• Tên TK: Đỗ Lê Bằng Giang
• STK: 0071 00096 4534
• Ngân hàng: VietcomBank – chi nhánh TPHCM