OUR  VISION

Khởi nguồn ước mơ, thay đổi cuộc đời

 

OUR MISSION

  • Khơi dậy ước mơ về tương lai tốt đẹp hơn trong mỗi trẻ em.
  • Hỗ trợ các em nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ bằng hành động cụ thể.
  • Tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xây dựng lòng tin, nghị lực từ những tấm gương vượt khó trong thực tế.